NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỨC DANH – BÀI HỌC VỀ SỰ THÀNH CÔNG THỰC SỰ TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG

Cuốn sách Nhà lãnh đạo không chức danh là kết quả tổng hợp gần 15 năm của Robin Sharma trong vai trò cố vấn lãnh đạo cho nhiều công ty lớn trong danh sách Fortune 500 Nội dung cuốn sách được chia sẻ dưới dạng một câu chuyện hư cấu về …

Đọc tiếp